Bystrická hotelka - MOJA ŠKOLA

občianske združenie

Združuje pracovníkov, bývalých absolventov či priaznivcov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici.

Zabezpečuje odborné exkurzie, učebné pomôcky, materiálne vybavenie, súťaže odborných zručností, medzitriedne súťaže, sociálnu výpomoc žiakom, voľnočasové aktivity žiakov, reklamu školy, odborné vzdelávanie žiakov i pedagógov, rekondično-rehabilitačné cvičenia, vlastnú agendu a propagáciu (reklamu).

 

BYSTRICKÁ HOTELKA – MOJA ŠKOLA

Školská 5, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 378 923 98     DIČ: 2021715674

e-mail: obcianskezdruzenie@bystrickahotelka.sk

 

Ďakujeme za akýkoľvek peňažný dar.

IBAN: SK70 7500 0000 0040 2729 0958