6456 H KADERNÍK - učebný odbor

Zaujíma Vás účesová tvorba? Chcete sa naučiť strihať dámske a pánske účesy, odporučiť vhodný účes podľa typológie tváre, vedieť poradiť v starostlivosti o vlasy? Ste zručná/ý a zaujímajú Vás nové trendy vo vlasovom stylingu? V učebnom odbore kaderník sa to všetko naučíte a osvojíte si mnohé dôležité zručnosti.

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Umývať vlasy, dať masáž hlavy.
 • Vykonávať rôzne techniky strihania.
 • Získať správne zručnosti, schopnosti a pracovné návyky.
 • Používať správne odbornú terminológiu.
 • Holiť, upravovať bradu a fúzy.
 • Vykonávať vodovú, fúkanú a trvalú onduláciu.
 • Odfarbovať, farbiť a melírovať vlasy.
 • Nadpájať a predlžovať vlasy.
 • Vytvárať účesy pre rôzne spoločenské udalosti.
 • Poskytovať poradenskú službu vrátane starostlivosti o regeneráciu vlasov.
 • Využívať nové techniky v účesovej tvorbe.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP.
 • Kultivovane komunikovať so zákazníkom.
 • Zaujímať sa o nové trendy a aktualizovať  svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.
 • Byť hrdý na svoju profesiu a mať ambície stále sa zlepšovať.

Pre všetky/ých, ktorí sú kreatívni a radi pracujú s vlasmi. Splňte si svoj sen! Učebný odbor kaderník je 3-ročný odbor, vyučovanie je realizované v škole a v školskom kaderníctve, kde žiaci majú 1 týždeň teoretického a 1 týždeň praktického vyučovania. Po ukončení 3 – ročného štúdia získavate výučný list a ste kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný profesionálne vykonávať odborné činnosti súvisiace s kaderníckymi službami.

Tešíme sa na Vás!