6425 K KADERNÍK-VIZÁŽISTA - študijný odbor

Chcete sa venovať vlasovému stylingu a účesovej vizážistike? Ste kreatívna/y, zručná/ý so záujmom o módu a vizážistiku? Vyhľadávaný študijný odbor Vám  dá všetko.

Vzdelávacia oblasť1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Spolu
      
Jazyk a komunikácia     
slovenský jazyk a literatúra333312
cudzí jazyk333312
      
Človek a príroda     
chémia11002
      
Človek a spoločnosť     
dejepis00101
občianska náuka01001
      
Človek a hodnoty     
etická výchova11002
      
Matematika a práca s informáciami     
matematika1,51,51,51,56
informatika10001
      
Zdravie a pohyb     
telesná a športová výchova11114
      
Odborné vzdelávanie     
aplikovaná informatika00011
ekonomika12227
kadernícka technológia111,51,55
kozmetická technológia111,51,55
materiály1111,54,5
výtvarná príprava11002
psychológia a spoločenská komunikácia10001
zdravoveda00112
      
Praktická príprava     
odborný výcvik1517,517,517,567,5
      
 32,5353434,5136

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Upravovať celkovú vizáž klienta.
 • Umývať vlasy spolu s masážou hlavy.
 • Vykonávať rôzne techniky strihania.
 • Holiť, upravovať bradu a fúzy.
 • Vykonávať vodovú, fúkanú a trvalú onduláciu.
 • Odfarbovať, farbiť a melírovať vlasy.
 • Nadpájať a predlžovať vlasy.
 • Vytvárať účesy pre rôzne spoločenské udalosti.
 • Poskytovať poradenskú službu vrátane starostlivosti o regeneráciu vlasov.
 • Farbiť obočie a riasy.
 • Vykonávať povrchové a hĺbkové čistenie pleti.
 • Vykonávať masáž tváre a dekoltu.
 • Poskytovať denné, večerné a divadelné líčenie.
 • Maľovať na telo a tvár – body painting a face painting.
 • Poskytovať manikérske služby a poradenstvo v nechtovom dizajne.
 • Sledovať nové trendy v odbore.
 • Pracovať s kozmetickými prístrojmi.

Neváhajte! Ponúkaný odbor je na našej škole zaradený do duálneho vzdelávania (1 týždeň teoretického a 1 týždeň praktického vyučovania s možnosťou pracovať pre budúceho zamestnávateľa). Po ukončení 4 – ročného maturitného štúdia ste kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný profesionálne vykonávať odborné činnosti súvisiace s kaderníckymi, kozmetickými,  vizážistickými a manikérskymi službami. Získavate výučný list a maturitné vysvedčenie. 
Sme jediná stredná škola v banskobystrickom kraji, ktorá Vám ponúka možnosť študovať odbor kaderník – vizážista – novinku školskom roku 2021/2022!
Tešíme sa na Vás!