Kontaktné osoby - úseky

Ing. Ľuba Englerová
048/470 04 42
+421 902 891 161
skola@soshotelovabb.sk
Škola – Riaditeľňa (prízemie)

Adriána Zelená – asistentka riaditeľky školy
048/470 04 41
sekretariat@soshotelovabb.sk
Škola – Riaditeľňa (prízemie)

Denisa Tomková – registratúra a agenda školy
048/470 04 41
denisa.tomkova@soshotelovabb.sk
Škola – Riaditeľňa (prízemie)

 

Mgr. Marián M. Mackovič – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
048/470 04 46
+421 949 015 262
marian.mackovic@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária zástupcov riaditeľky školy (I. poschodie)

Ing. Andrea Maníková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie
048/470 04 46
+421 949 015 263
andrea.manikova@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária zástupcov riaditeľky školy (I. poschodie)

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
vychovnyporadca@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 01 (I. poschodie)

Bc. Renáta Rymarenková – vedúca úseku
048/470 04 49
rymarenkova@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária ekonomicko-technického úseku (prízemie)

Dana Bálintová – personalistka a mzdová účtovníčka
048/470 04 49
balintova@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária ekonomicko-technického úseku (prízemie)

Jozef Cimerman – školník
048/470 04 43
Škola – Dielňa – školník (prízemie, vstup do školy)

Milena Mazúchová – účtovníčka
048/470 04 49
mazuchova@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária ekonomicko-technického úseku (prízemie)

Pavel Scholtz – správca IKT
048/470 04 /49
+421 940 744 494
scholtz@soshotelovabb.sk
Škola – Kancelária ekonomicko-technického úseku (prízemie)

Ing. Miriam Jančová – predsedníčka
048/470 04 48
0905 799 969
radaskoly@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 03 (II. poschodie)

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Monika Baloghová
monika.baloghova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet BEAUTY (III. poschodie) – iba v pondelok a utorok

Ing. Natália Čimborová – triedna učiteľka III.D
048/470 04 48
natalia.cimborova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Ing. Helena Čupková
048/470 04 41  klapka 32
helena.cupkova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet BEAUTY (III. poschodie)

Juraj Duda
juraj.duda@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie) – iba v pondelok 13:30 – 15:30

Mgr. Zuzana Faturíková – triedna učiteľka II.H
048/470 04 41  klapka 31
zuzana.faturikova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet GASTRO (III. poschodie)

Ing. Miriam Jančová – triedna učiteľka V.HB
048/470 04 45
miriam.jancova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 02 (II. poschodie)

Ing. Jana Kováčová
048/470 04 41  klapka 32
jana.kovacova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet BEAUTY (III. poschodie)

Mgr. Ľuboš Kovaľ – triedny učiteľ IV.HA
048/470 04 41  klapka 31
lubos.koval@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet GASTRO (III. poschodie)

Mgr. Ľubomíra Kubašková – triedna učiteľka I.D
048/470 04 48
lubomira.kubaskova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Mgr. Olga Kubišová – triedna učiteľka IV.DK
048/470 04 41  klapka 31
olga.kubisova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet GASTRO (III. poschodie)

Mgr. Katarína Láskavá – triedna učiteľka III.AB
048/470 04 48
katarina.laskava@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
monika.masarova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 01 (I. poschodie)

Mgr. Štefánia Matušková – triedna učiteľka V.HB
048/470 04 41  klapka 31
stefania.matuskova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet GASTRO (III. poschodie)

Ing. Drahomíra Melicherčíková – triedna učiteľka IV.HB
048/470 04 48
drahomira.melichercikova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Mgr. Lívia Mešková
048/470 04 47
livia.meskova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 02 (II. poschodie)

Mgr. Magdaléna Pániková – triedna učiteľka I.H
048/470 04 48
magdalena.panikova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Mgr. Stanislava Psotová – triedna učiteľka II.D
048/470 04 48
stanislava.psotova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Mgr. Tatiana Stehlíková – triedna učiteľka III.H
048/470 04 48
tatiana.stehlikova@soshotelovabb.sk
Škola – Zborovňa (I. poschodie)

Mgr. Ivana Stopková – triedna učiteľka I.AB
048/470 04 44
ivana.stopkova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 01 (I. poschodie)

Mgr. Gabriel Šikúr – triedny učiteľ II.AB
048/470 04 44
gabriel.sikur@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 01 (I. poschodie)

Mgr. Oľga Tomanková
048/470 04 45
olga.tomankova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 03 (II. poschodie)

Bc. Anna Gregorová – kaderník
048/415 50 33
anna.gregorova@soshotelovabb.sk
POV – Kaderníctvo ÉLÈVE, Tajovského 30, Banská Bystrica

Eva Chrančoková – kaderník / kaderník-vizážista
0948 834 532
eva.chrancokova@soshotelovabb.sk
POV – Beauty salón ÉLÈVE – NC OCA (Hušták) – III. posch.

Mgr. Anna Jacková – čašník, servírka
048/470 04 47
anna.jackova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 02 (II. poschodie)

Bc. Alena Lunterová – čašník, servírka
0917 339 065
alena.lunterova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň Mestský úrad BB

Bc. Milan Masár – čašník, servírka
0917 339 065
milan.masar@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň Mestský úrad BB

Mgr. Juraj Nepšinský – kuchár
048/470 04 47
juraj.nepsinsky@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet 02 (II. poschodie)

Bc. Viktória Pavlovová – vizážista
048/470 04 41  klapka 32
viktoria.pavlovova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet BEAUTY (III. poschodie)

Ľubica Purdeková – kuchár
0917 339 065
lubica.purdekova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň – Mestský úrad BB

Katarína Vozárová – kaderník
048/470 04 41  klapka 32
katarina.vozarova@soshotelovabb.sk
Škola – Kabinet BEAUTY (III. poschodie)