Kontakty

Kontaktné osoby

Ing. Ľuba Englerová
048/470 04 42
0902 891 161
skola@soshotelovabb.sk

Adriána Zelená – asistentka riaditeľky školy
048/470 04 41
sekretariat@soshotelovabb.sk

Denisa Tomková – registratúra a agenda školy
048/470 04 41
tomkova@soshotelovabb.sk

Mgr. Marián M. Mackovič – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
048/470 04 46
0949 015 262
mackovic@soshotelovabb.sk

Ing. Andrea Maníková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie – odborné predmety
048/470 04 /46
0949 015 263
manikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Magdaléna Pániková – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie – všeobecnovzdelávacie predmety
048/470 04 /46
0949 015 263
panikova@soshotelovabb.sk

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
vychovnyporadca@soshotelovabb.sk

Bc. Renáta Rymarenková – vedúca úseku
048/470 04 49
rymarenkova@soshotelovabb.sk

Dana Bálintová – personalistka a mzdová účtovníčka
048/470 04 49
balintova@soshotelovabb.sk

Jozef Cimerman – školník
048/470 04 43

Milena Mazúchová – účtovníčka
048/470 04 49
mazuchova@soshotelovabb.sk

Pavel Scholtz – správca IKT
048/470 04 /49
0940 744 494
scholtz@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová – predsedníčka
048/470 04 48
0905 799 969
radaskoly@soshotelovabb.sk

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Taťána Belašičová – II.DK
048/470 04 48
tatana.belasicova@soshotelovabb.sk

Ing. Natália Čimborová
048/470 04 48
natalia.cimborova@soshotelovabb.sk

Ing., Mgr. Katarína Čunderlíková – V.HA
048/470 04 45
katarina.cunderlikova@soshotelovabb.sk

Ing. Iveta Danišová
048/470 04 48
iveta.danisova@soshotelovabb.sk

Ing. Ľuba Englerová
048/470 04 42
luba.englerova@soshotelovabb.sk

RNDr. Jozef Grom
048/470 04 48
jozef.grom@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová – II.HA, IV.HA
048/470 04 48
miriam.jancova@soshotelovabb.sk

Ing. Jana Korbelová – III.DK
048/470 04 48
jana.korbelova@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľuboš Kovaľ – I.HA
048/470 04 47
lubos.koval@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľubomíra Kubašková – II.AB
048/470 04 48
lubomira.kubaskova@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Kubišová – I.DK
048/470 04 47
olga.kubisova@soshotelovabb.sk

Mgr. Katarína Láskavá – III.AB
048/470 04 48
katarina.laskava@soshotelovabb.sk

Mgr. Marián M. Mackovič
048/470 04 46
marian.mackovic@soshotelovabb.sk

Ing. Andrea Maníková, PhD. – V.HB
048/470 04 46
andrea.manikova@soshotelovabb.sk

PaedDr. Zdena Martuliaková
048/470 04 48
zdena.martuliakova@soshotelovabb.sk

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
monika.masarova@soshotelovabb.sk

Mgr. Štefánia Matušková – II.HB
048/470 04 47
stefania.matuskova@soshotelovabb.sk

Ing. Drahomíra Melicherčíková – I.HB
048/470 04 48
drahomira.melichercikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Lívia Mešková – IV.HB
048/470 04 48
livia.meskova@soshotelovabb.sk

Mgr. Magdaléna Pániková – IV.DK
048/470 04 46
magdalena.panikova@soshotelovabb.sk

Ing. Eva Plančárová – III.HA
048/470 04 45
eva.plancarova@soshotelovabb.sk

Mgr. Stanislava Psotová
048/470 04 48
stanislava.psotova@soshotelovabb.sk

Ing. Ivan Sámel
048/470 04 48
ivan.samel@soshotelovabb.sk

Mgr. Agáta Scholtzová
048/470 04 48
agata.scholtzova@soshotelovabb.sk

Mgr. Tatiana Stehlíková
048/470 04 48
tatiana.stehlikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Gabriel Šikúr
048/470 04 44
gabriel.sikur@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Tomanková – III.HB
048/470 04 45
olga.tomankova@soshotelovabb.sk

Mgr. Michal Volentier – I.AB
048/470 04 44
michal.volentier@soshotelovabb.sk

Mgr. Martina Blahovcová – kuchár
048/430 64 73
martina.blahovcova@soshotelovabb.sk

Miroslava Cisárová – čašník, servírka
048/430 64 73
miroslava.cisarova@soshotelovabb.sk

Oľga Dianová  – čašník, servírka
048/430 64 73
olga.dianova@soshotelovabb.sk

Mgr. Terézia Fekiačková – kuchár
048/430 64 73
terezia.fekiacova@soshotelovabb.sk

Bc. Mária Filipková – kuchár
048/430 64 73
maria.filipkova@soshotelovabb.sk

Bc. Anna Gregorová – kaderník
048/415 50 33
anna.gregorova@soshotelovabb.sk

Mgr. Anna Jacková – čašník, servírka
048/430 64 73
anna.jackova@soshotelovabb.sk

Bc. Alena Lunterová – čašník, servírka
048/430 64 73
alena.lunterova@soshotelovabb.sk

Bc. Milan Masár – čašník, servírka
048/430 64 73
milan.masar@soshotelovabb.sk

Mgr. Lucia Pančíková – kuchár
048/430 64 73
lucia.pancikova@soshotelovabb.sk

Bc. Martina Šantová – kaderník
048/415 50 33
martina.santova@soshotelovabb.sk