Kontaktné osoby

Ing. Ľuba Englerová
048/470 04 42
+421 902 891 161
skola@soshotelovabb.sk

Adriána Zelená – asistentka riaditeľky školy
048/470 04 41
sekretariat@soshotelovabb.sk

Denisa Tomková – registratúra a agenda školy
048/470 04 41
denisa.tomkova@soshotelovabb.sk

Mgr. Marián M. Mackovič – zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
048/470 04 46
+421 949 015 262
marian.mackovic@soshotelovabb.sk

Ing. Andrea Maníková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie – odborné predmety
048/470 04 /46
+421 947 927 105
andrea.manikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Magdaléna Pániková – zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie – všeobecnovzdelávacie predmety
048/470 04 /46
+421 949 015 263
magdalena.panikova@soshotelovabb.sk

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
vychovnyporadca@soshotelovabb.sk

Bc. Renáta Rymarenková – vedúca úseku
048/470 04 49
rymarenkova@soshotelovabb.sk

Dana Bálintová – personalistka a mzdová účtovníčka
048/470 04 49
balintova@soshotelovabb.sk

Jozef Cimerman – školník
048/470 04 43

Milena Mazúchová – účtovníčka
048/470 04 49
mazuchova@soshotelovabb.sk

Pavel Scholtz – správca IKT
048/470 04 /49
+421 940 744 494
scholtz@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová – predsedníčka
048/470 04 48
0905 799 969
radaskoly@soshotelovabb.sk

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Taťána Belašičová
048/470 04 48
tatana.belasicova@soshotelovabb.sk

Ing. Natália Čimborová
048/470 04 48
natalia.cimborova@soshotelovabb.sk

Ing. Helena Čupková
048/470 04 48
helena.cupkova@soshotelovabb.sk

Ing. Iveta Danišová
048/470 04 48
iveta.danisova@soshotelovabb.sk

Mgr. Zuzana Faturíková – I.H
048/470 04 48
zuzana.fatuirkova@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová – IV.HB
048/470 04 48
miriam.jancova@soshotelovabb.sk

Ing. Jana Korbelová – IV.DK
048/470 04 48
jana.korbelova@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľuboš Kovaľ – III.HA
048/470 04 47
lubos.koval@soshotelovabb.sk

Mgr. Peter Kryštofóry, Phd. – V.HA
048/470 04 48
lubos.koval@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľubomíra Kubašková – I.N
048/470 04 48
lubomira.kubaskova@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Kubišová – III.DK
048/470 04 47
olga.kubisova@soshotelovabb.sk

Mgr. Katarína Láskavá – II.AB
048/470 04 48
katarina.laskava@soshotelovabb.sk

Ing. Monika Masárová
048/470 04 44
monika.masarova@soshotelovabb.sk

Mgr. Štefánia Matušková – IV.HB
048/470 04 47
stefania.matuskova@soshotelovabb.sk

Ing. Drahomíra Melicherčíková – III.HB
048/470 04 48
drahomira.melichercikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Lívia Mešková – IV.HB
048/470 04 45
livia.meskova@soshotelovabb.sk

Mgr. Stanislava Psotová – I.D
048/470 04 48
stanislava.psotova@soshotelovabb.sk

Mgr. Tatiana Stehlíková – II.H
048/470 04 48
tatiana.stehlikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Gabriel Šikúr – I.AB
048/470 04 44
gabriel.sikur@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Tomanková – V.HB
048/470 04 45
olga.tomankova@soshotelovabb.sk

Mgr. Michal Volentier – III.AB
048/470 04 44
michal.volentier@soshotelovabb.sk

Ing. Monika Baloghová – vizážista
monika.baloghova@soshotelovabb.sk
Odborná učebňa vizážistiky – škola

Mgr. Martina Blahovcová – kuchár
martina.blahovcova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň & bufet – Okresný úrad BB

Mgr. Terézia Fekiačková – kuchár
tereza.fekiacova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň & bufet – Okresný úrad BB

Bc. Mária Filipková – kuchár
maria.filipkova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň & bufet – Okresný úrad BB

Bc. Anna Gregorová – kaderník
anna.gregorova@soshotelovabb.sk
POV – Kaderníctvo ÉLÈVE, Tajovského 30, Banská Bystrica

Mgr. Anna Jacková – čašník, servírka
anna.jackova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň – Mestský úrad BB

Bc. Alena Lunterová – čašník, servírka
alena.lunterova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň & bufet – Okresný úrad BB

Bc. Milan Masár – čašník, servírka
milan.masar@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň – Mestský úrad BB

Bc. Viktória Pavlovová – vizážista
viktoria.pavlovova@soshotelovabb.sk
POV – Odborná učebňa kozmetiky – NC OCA (Hušták) – III. posch.

Ľubica Purdeková – kuchár
lubica.pavlovova@soshotelovabb.sk
POV – Jedáleň – Mestský úrad BB

Bc. Martina Šantová – kaderník
martina.santova@soshotelovabb.sk
POV – Beauty salón ÉLÈVE – NC OCA (Hušták) – III. posch.