Koordinátori

Ing. Monika MASÁROVÁ
Koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Ing. Andrea MANÍKOVÁ, PhD.
Koordinátorka maturitných skúšok a záverečných skúšok

Ing. Jana KÁNOVÁ
Koordinátorka odbornej praxe

Mgr. Ľubomíra KUBAŠKOVÁ
Koordinátorka Rady rodičov

Mgr. Stanislava PSOTOVÁ
Koordinátorka Žiackej rady

Mgr. Lívia MEŠKOVÁ
Koordinátorka projektov ERASMUS+

Mgr. Marián M. MACKOVIČ
Koordinátor webových stránok a profilov školy na soc. sieťach

Ing. Ivan SÁMEL
Koordinátor environmentálnej výchovy