Koordinátori

Ing. Monika MASÁROVÁ
Koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov

Ing. Andrea MANÍKOVÁ, PhD.
Koordinátorka maturitných skúšok a záverečných skúšok

Mgr. Ľubomíra KUBAŠKOVÁ
Koordinátorka rady rodičov

Mgr. Stanislava PSOTOVÁ
Koordinátorka žiackej rady

Mgr. Lívia MEŠKOVÁ
Koordinátorka projektov ERASMUS+

Mgr. Marián M. MACKOVIČ
Koordinátor webových stránok a mediálnej rady

Ing. Monika MASÁROVÁ
Koordinátor environmentálnej výchovy

Ing. Monika MASÁROVÁ
Koordinátor environmentálnej výchovy