Charakteristika PK odborných predmetov

Predmetová komisia odborných predmetov je zložená z kvalifikovaných pedagógov, ktorí pripravujú kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných pracovníkov so širokým odborným profilom. Absolventi všetkých študijných a učebných odborov sú pod ich vedením  schopní vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva, spoločného stravovania a kaderníctva.

Odborní učitelia vyučujú rôznorodé odborné predmety s ohľadom na profil absolventa a potreby trhu práce. Skladba odborných premetov je prispôsobená odborom štúdia a je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Ide o predmety ekonomika, účtovníctvo, hotelový a gastronomický manažment, regionálnu gastronómiu, techniku prípravy pokrmov, techniku obsluhy, cestovný ruch, marketing, spoločenskú komunikáciu. V študijnom odbore kaderník a vizážista  a v učebnom odbore kaderník je skladba odborných predmetov s ohľadom na profil absolventa nasledovná: kadernícka technológia, kozmetická technológia, zdravoveda, odborné kreslenie, ekonomika a základy účtovníctva.

z

Odborné exkurzie

Hotel Partizán – Tále
Vinárenské závody –  Topolčianky
Pivovar Urpiner – Banská Bystrica
Alfa Bio – Banská Bystrica
Hotel Lux – Banská Bystrica
Hotel Národný dom – Banská Bystrica
Coffee faktory – Banská Bystrica
Reštaurácia Alanda – Banská Bystrica
Kaderníctvo De Paris – Banská Bystrica
Interbeauty – Bratislava
Nestville Park – Hniezdne
Grand hotel – Vyšné Ružbachy
Štatistický úrad – Banská Bystrica
Úrad priemyselného vlastníctva – Banská Bystria
Daňový úrad – Banská Bystrica
Sociálna poisťovňa – Banská Bystrica
Všeobecná zdravotná poisťovňa – Banská Bystrica
Reštaurácia Červený rak – Banská Bystrica
Stageman – Banská Bystrica
Hotel Royal Palace ***** – Turčianske Teplice

Ročníkové projekty

Vo všetkých ročníkoch žiaci vypracúvajú ročníkový projekt. Rozsah a požiadavky projektu sú primerané a zohľadňujú úroveň získaných vedomostí žiakov. Žiaci môžu projekty vypracovať jednotlivo ako i v menších skupinách. Cieľom ročníkových projektov je rozvoj odborných, komunikačných a tvorivých zručností žiakov.

Návrh gastronomickej prevádzky

Stredoškolská odborná činnosť (S. O. Č.)

Príprava a vypracovanie protokolu – slávnostný banket

Podnikové písomnosti

Hodnotenie

Spolupráca s odbornou verejnosťou

  1. Jana Crmanová
    – finančná gramotnosť a dôchodkový systém SR, firma OVB
  2. Ľuba Danková
    Zdravá výživa a zdravý životný štýl, CVČ Junior, Banská Bystrica
  3. Stanislav Pačuta
    Animácia ako dobro cestovného ruchu, firma Stageman.

Členovia

Ing. Eva Plančárová – predsedníčka
Ing. Taťána Belašičová
Ing. Natália Čimborová
Ing. Mgr. Katarína Čunderlíková
Ing. Miriam Jančová
Ing. Jana Korbelová
Mgr. Ľuboš Kovaľ
Ing. Oľga Kubišová
Mgr. Katarína Láskavá
Mgr. Štefánia Matušková