SPOLUPRACUJEME

Škola spolupracuje s rôznymi organizáciami, spoločnosťami a firmami s cieľom poskytnúť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov na výkon nich budúceho Spolupráca prebieha formou napr. praktickej odbornej prípravy, kurzov, workshopov, odborných exkurzií, prednášok či iných podujatí. Zároveň sme členmi organizácií zastrešujúcich odborné profesie, na ktorých budúce vykonávanie sa môžu žiaci na našej škole pripraviť.

Kde môžete nájsť našich žiakov?