TLAČIVÁ A PÍSOMNOSTI

Tu si môžete stiahnuť najčastejšie využívané tlačivá.

OZNÁMENIA
Oznámenie o zanechaní štúdia (neplnoletý žiak)
Oznámenie o zanechaní štúdia (plnoletý žiak)

PRIHLÁŠKY
Prihláška na nadstavbové štúdium
Prihláška na zahraničnú stáž

POTVRDENIA
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa

VYHLÁSENIA
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane z príjmu pre občianske združenie Bystrická hotelka – MOJA ŠKOLA

ŽIADOSTI
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky (opravnej/v náhradnom termíne)

Žiadosť o prerušenie štúdia (neplnoletý žiak)
Žiadosť o prerušenie štúdia (plnoletý žiak)

Žiadosť o zmenu odboru štúdia (neplnoletý žiak)
Žiadosť o zmenu odboru štúdia (plnoletý žiak)

Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia (neplnoletý žiak)
Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia (plnoletý žiak)

Žiadosť o povolenie opakovať ročník (neplnoletý žiak)
Žiadosť o povolenie opakovať ročník (plnoletý žiak)

Žiadosť o povolenie opakovať ročník so zmenou odboru štúdia (neplnoletý žiak)
Žiadosť o povolenie opakovať ročník so zmenou odboru štúdia (plnoletý žiak)

Žiadosť o štúdium podľa individuálneho učebného plánu (neplnoletý žiak)
Žiadosť o štúdium podľa individuálneho učebného plánu (plnoletý žiak)

Žiadosť o pokračovanie v prerušenom štúdiu (neplnoletý žiak)
Žiadosť o pokračovanie v prerušenom štúdiu (plnoletý žiak)

Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia

INÉ
Zásady správania – exkurzia
Zásady správania – cvičenie ochrany zdravia, človeka a prírody
Zásady správania – školský výlet
Zásady správania – školská akcia