VEDENIE ŠKOLY

Ing. Ľuba Englerová

riaditeľka školy
048/470 04 42 +421 902 891 161
skola@soshotelovabb.sk

Mgr. Marián M. Mackovič

zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie
048/470 04 46 +421 949 015 262
mackovic@soshotelovabb.sk

Ing. Andrea Maníková, PhD.

zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie
048/470 04 46 +421 947 927 105
manikova@soshotelovabb.sk

Bc. Renata Rymarenková

vedúca úseku pre technicko-ekonomickú činnosť
048/470 04 49 +421 917 985 795
rymarenkova@soshotelovabb.sk