Realizácia projektu nadstavby školy dostala zelenú

V našej škole už dlhé roky zápasíme s nedostatkom priestorov na vyučovanie teoretických i odborných predmetov. A preto náš všetkým veľmi potešila správa, že sa na konci školského roku 2020/2021 začne realizovať rekonštrukcia školy. Už bola naozaj nevyhnutná. Bude sa realizovať prostredníctvom projektu, cieľom ktorého je zvýšenie kvality teoretického i praktického vyučovania – konkrétne vybudovaním nadstavby školy (4. podlažia). Vybudujú sa nové učebne pre vyučovanie jazykov, ekonomiky, technológie prípravy pokrmov, techniky obsluhy, vlasovej kozmetiky, tiež prednášková miestnosť a kabinety pre učiteľov. V súvislosti s tým sa zrealizuje i veľmi potrebná rekonštrukcia strechy školy.