V stredu 12. 04. 2023 o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre triedy 1. a 2. ročníka a vo štvrtok 13. 04. 2023 o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre triedy 3. a 4. ročníka.

 

5. apríl 2023
vedenie školy

V utorok 15. 11. 2022 o 16.00 hod., resp. o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie a o 17.00 hod. zasadnutie Rady rodičov v čase a v učebniach podľa  rozpisu zaslaného cez EduPage.

10. november 2022
vedenie školy

V utorok 13. 9. 2022 o 16.30 hod. sa podľa rozpisu v jednotlivých triedach uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka (I.AB, I.D, I.H).

09. september 2022
vedenie školy

Otvorenie nového školského roka prebehne v pondelok 5. 9. 2022 o 10.00 hod. v átriu Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu.
V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v triedach podľa rozpisu (rozpis bude umiestnený na vchodových dverách školy).

Žiaci by mali prísť v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 10 minút vopred).

Žiaci 1. ročníka musia pred vstupom do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Žiaci ostatných ročníkov (za neplnoletých žiakov ich zákonní zástupcovia) toto tlačivo vyplnia elektronicky cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia deň vopred alebo ho môžu tiež priniesť vyplnené v tlačenej podobe.

Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

02. september 2022
vedenie školy