Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti reflektuje a analyzuje predchádzajúci školský rok. Informuje o dosiahnutých, realizovaných, resp. nenaplnených cieľoch. Štatisticky zhŕňa výsledky, porovnáva a hodnotí dosiahnuté úrovne výstupov.