6445 H KUCHÁR - učebný odbor

Ak radi varíte, pripravujete jedlá, máte zmysel pre detail, inšpirujú Vás nové receptúry a viete pracovať v tíme, potom je odbor kuchár  správnym výberom  Vašej budúcej profesie.

Čo sa naučíte? Čo získate?

 • Získať správne zručnosti, schopnosti a pracovné návyky.
 • Profesionálne pripraviť jedlá studenej aj teplej kuchyne.
 • Využívať moderné technologické postupy prípravy jedál.
 • Využívať  vedomosti o potravinárskych výrobkoch a zdravej výžive.
 • Uplatňovať moderné trendy vo výžive.
 • Pracovať s novou technikou, využívať inovácie.
 • Používať správne odbornú terminológiu.
 • Kalibrovať a kalkulovať jedlá.
 • Ovládať základy stolovania a podnikovej ekonomiky.
 • Zostaviť jedálny lístok.
 • Spolupracovať na tvorbe kolektívu kuchárov.
 • Pracovať s vysokým nasadením, flexibilne riešiť situácie v kuchyni.
 • Prezentovať sa kultivovaným spoločenským správaním.
 • Dodržiavať zásady bezpečnosti a hygieny pri práci BOZP a HACCP.
 • Priebežne aktualizovať  svoje vedomosti a zručnosti podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.
 • Byť hrdý na svoju profesiu a mať ambície stále sa zlepšovať.

Pre všetky/ých, ktorých zaujíma oblasť gastronómie a ktorí radi varia. Učebný odbor kuchár je 3-ročný odbor, vyučovanie prebieha 1 týždeň teória/1 týždeň prax na pracoviskách odborného výcviku pod vedením majstra odbornej prípravy. Po ukončení 3 – ročného štúdia získavate výučný list ako kvalifikovaný odborník so všeobecným vzdelaním a širokým odborným profilom, schopný pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách,  hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania.

Tešíme sa na Vás!