HARMONOGRAM SÚVISLEJ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDIJNÉHO ODBORU HOTELOVÁ AKADÉMIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

PRIEBEŽNÁ SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX – HOTELOVÁ AKADÉMIA

Trieda

Termín

Dní

Hodín

    

IV.HA

11. 10. – 23. 11. 2021

30

210

    

IV.HB

14. 02. – 01. 04. 2022

30

210

    

V.HA

14. 02. – 18. 02. 2022

5

35

    

V.HB

21. 02. – 25. 02. 2022

5

35 

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX – HOTELOVÁ AKADÉMIA

Trieda

Termín

Dní

Hodín

 

II.HA+II.HB

01. 07. – 31. 08. 2021

15

90

2. ročník – na školskom pracovisku OV

 

 

III.HA+III.HB

01. 07. – 31. 08. 2021

20

140

3. ročník – v prevádzkach spoločného stravovania (dohoda)

 

 

IV.HA+IV.HB

01. 07. – 31. 08. 2021

20

140

4. ročník – v prevádzkach,

ktorých súčasťou musí byť aj ubytovacie stredisko (dohoda)