HARMONOGRAM PRIEBEŽNEJ SÚVISLEJ PRAXE A LETNEJ SÚVISLEJ PRAXE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX – HOTELOVÁ AKADÉMIA

TRIEDA

TERMÍN

DNI

HODINY

    

IV.HA

24. 10. – 08. 12. 2022

30

210

    

IV.HB

13. 02. – 31. 03. 2023

30

210

    

V.HA

30. 01. – 03. 02. 2023

5

35

    

V.HB

06. 02. – 10. 02. 2023

5

35 

LETNÁ SÚVISLÁ PRAX/ODBORNÝ VÝCVIK

TRIEDA

TERMÍN

DNI

HODINY

II.H

29. 05. – 31. 08. 2023

25

150

    

III.HA + III.HB

29. 05. – 31. 08. 2023

25

175

 

 

  

I.AB + II.AB

26. 06. – 31. 08. 2023

5

30

    

I.D

26. 06. – 31. 08. 2023

5

30

    

II.D + III.DK

26. 06. – 31. 08. 2023

5

35