1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

ŠTVRTOK 4. MÁJA 2023 o 8.00 hod.

UTOROK 9. MÁJA 2023 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

piatok 19. mája 2023

POTVRDENIE NÁSTUPU ŽIAKA JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

najneskôr do stredy 24. mája 2023

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

UTOROK 20. JÚNA 2023 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

streda 21. júna 2023