1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

ŠTVRTOK 2. MÁJA 2024 o 8.00 hod.

PONDELOK 6. MÁJA 2024 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

Po prijímacích skúškach prebehne skúšanie pracovného oblečenia, meranie veľkostí.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

piatok 17. mája 2024

POTVRDENIE NÁSTUPU ŽIAKA JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

najneskôr do stredy 22. mája 2024

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

UTOROK 18. JÚNA 2024 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

PIATOK 21. júna 2024

POTVRDENIE NÁSTUPU ŽIAKA JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

najneskôr do stredy 26. júna 2024