1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

ŠTVRTOK 2. MÁJA 2024 o 8.00 hod.

PONDELOK 6. MÁJA 2024 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

Po prijímacích skúškach prebehne skúšanie pracovného oblečenia, meranie veľkostí.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

piatok 17. mája 2024

POTVRDENIE NÁSTUPU ŽIAKA JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

najneskôr do stredy 22. mája 2024

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

PRE NAPLNENIE MIEST SA NEUSKUTOČNÍ