MAXIMÁLNE POČTY PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV DO JEDNOTLIVÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

HOTELOVÁ AKADÉMIA – 20 žiakov
ČAŠNÍK, SERVÍRKA – 10 žiakov
KUCHÁR – 10 žiakov
KADERNÍK-VIZÁŽISTA – 10 žiakov

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

UTOROK 21. JÚNA 2022 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

streda 22. júna 2022

1. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

PONDELOK 2. MÁJA 2022 o 8.00 hod.
PONDELOK 9. MÁJA 2022 o 8.00 hod.

Prijímacia skúška sa koná prezenčne v sídle školy – Školská 5, Banská Bystrica.

Nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz (príp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

streda 18. mája 2022

POTVRDENIE NÁSTUPU ŽIAKA JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

do pondelka 23. mája 2022