Mgr. Michal Volentier
michal.volentier@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľubomíra Kubašková
lubomira.kubaskova@soshotelovabb.sk

Mgr. Katarína Láskavá
katarina.laskava@soshotelovabb.sk

Mgr. Ľuboš Kovaľ
lubos.koval@soshotelovabb.sk

Ing. Drahomíra Melicherčíková
drahomira.melichercikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Štefánia Matušková
stefania.matuskova@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová
miriam.jancova@soshotelovabb.sk

Ing. Eva Plančárová
eva.plancarova@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Tomanková
olga.tomankova@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam Jančová
miriam.jancova@soshotelovabb.sk

Mgr. Lívia Mešková
livia.meskova@soshotelovabb.sk

Ing. et Mgr. Katarína Čunderlíková
katarina.cunderlikova@soshotelovabb.sk

Ing. Andrea Maníková, PhD.
andrea.manikova@soshotelovabb.sk

Mgr. Oľga Kubišová
olga.kubisova@soshotelovabb.sk

Ing. Taťána Belašičová
tatana.belasicova@soshotelovabb.sk

Ing. Jana Korbelová
katarina.laskava@soshotelovabb.sk

Mgr. Stanislava Psotová
stanislava.psotova@soshotelovabb.sk

v zastúpení
Mgr. Magdaléna Pániková
magdalena.panikova@soshotelovabb.sk